medlems5

Information från bankommittén

Bunkerinspektion - hur mår våra bunkrar?

Efter synpunkter på sand, sort, djup etc, har bankommittén synat våra bunkrar.  
Vi konstaterade att våra bunkrar mår bra med gott om sand, men det finns saker som behöver göras lång- respektive kortsiktigt. 

Långsiktigt ska det vara samma sand i alla bunkrar. En del av våra greenbunkrar skulle också behöva torvas för att styra bort regnvatten, som påverkar bunkrarna negativt. 

Kortsiktigt behöver alla medlemmar hjälpas åt när eller om dom hamnar i bunkern att kasta bort eventuella stenar som man ser. Givetvis ut i skogen eller långruffen. 

Vi noterade att både av regn eller greenbevattning bildas det en ”sandskorpa” som kan göra att det upplevs att det inte finns sand. Åtgärd, om det är möjligt, att banpersonalen när dom kör ”krattmaskinen” ställer den djupare om det går. 

Några bunkrar som behöver få ny sand, utöver hål 18, där greenbunkrarna redan har fått ny sand är:

Hål 4 fairwaybunkrar och greenbunker
Hål 16 fairwaybunkrar,
Hål 18 fairwaybunkrar,

En annan fråga är hur vill medlemmarna att krattorna ska placeras? 

  1. I bunkern och spelriktningen.
  2. I bunkern tvärs spelriktningen.
  3. Utanför bunkern.
  4. Kratta i varje bag? 😇

Nya greenen hål 16

Nu har den nya greenen klippts två gånger. Det växer bra, så det ser lovande ut för att kunna öppna den till nästa säsong 2025. Det är dock inte bara greenen som ska fungera utan det kommer även att ske arbete med designa och färdigställa de nya greenbunkrarna. Om det finns intresserade att jobba med det under senhösten så kan ni anmäla er till bankommittén. 

Ny tee hål 3

Som många vet planeras det att flytta tee på hål 3 för att undvika bollar som hamnar trädgårdarna eller husen vid hål 3. 
Tee 61 och 51 planeras att flyttas så att det placeras till vänster om jakttornet.