Vår fantastiska bana

 

lokalaregler1lokalaregler2

 

Green 6 träd

Bankaraktär

Skogs & Parkbana, omgiven av en vacker löv och barrskog med vatten som kommer i spel på 10 av hålen.
Samtliga tees är av gräs.

Våra grässorter:

Greener – krypven (Cato+Bueno+Providence)
Tee, Fairway & Ruffar – rödsvingel, ängsgröe, rajgräs.

Banarkitekt

Rolf Collijn, banan blev spelklar år 2003

Tee 10

Banlängd:
Tee 61 – 6076 m
Tee 57 – 5632 m
Tee 51 – 5151 m
Tee 47 – 4756 m
Tee 39 – 3753 m

Par: 72

slopedamslppeherr