Åda Golf & Country Club sköter banan. Bankommitténs syfte är att i samverkan med Åda G&CC arbeta med frågor och utvecklingsområden som har med banan att göra.


Maj 2024

Vid möte med Course Manager Lee Hendly angående banan behandlades följande frågor:

1. Pinplaceringar under SM-dagarna 28-30 juni. Tävlingsledningen för SM lämnar dessa placeringar till Lee 31 maj, så han kan planera greenernas skötsel utifrån det. 

2. "Nya" hål 16 invigs säsongen 2025.

3. Flytt av 3:ans tee troligen till säsongen 2025. Vi återkommer med information.

Bankommittén