Ordförande

Stefan Lindell
 

Ledamöter

Anette Andersson
Peter Andersson
Hans Dahlberg
Thomas Furusten
Lena Ivarsdotter
Birgitta Mattson
Ronnie Spångberg
Tor-Björn Thollander
Torbjörn Widemar

 

Stadgar