Åda Golf & Country Club -Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2024

Tävlingskommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med KC och VD, planera och genomföra tävlingar på ett sportsligt sätt som ger likvärdiga förutsättningar för alla deltagare, såväl erfarna som nybörjare. Tävlingskommitténs ansvarsområde omfattar de av klubben arrangerade tävlingarna med undantag för tävlingar där ansvaret ligger hos andra kommittéer eller bolaget.

 

Sammansättning
Tävlingskommittén består av sex personer. Till detta kommer ett antal funktionärer som kan kallas in vid behov av starters och andra uppgifter. 
E-post: [email protected]

Uppdrag
- I samråd med VD/klubbchef och övriga kommittéer upprätta förslag till tävlingsprogram för styrelsens godkännande.
- I enlighet med styrelsens beslut anordna klubbtävlingar.
- Ansvara för att tävlingar genomförs enligt SGF-bestämmelser och övriga rekommendationer.
- Ansvara för seriespelet i klubben.
- I god tid informera om tävlingar.
- Administrera tävlingskansli.
- Tillsätta tävlingsledare, ansvara för tävlingsbestämmelser, sponsorer och prisbord.
- Utarbeta detaljerad information om tävlingarna och delge informationen på anslagstavla och sociala medier samt redovisa resultat på anslagstavla och sociala medier.
- Ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser (i vissa fall utse domare), sponsor och priser till tävlingar som arrangeras i kommitténs regi samt samverka och vara andra kommittéer behjälpliga med tävlingar som arrangeras i de övriga kommittéernas regi.
- Hålla kontakt med SöGDF Tävlingskommitté.
- Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.
- Vid behov och om resurser finns stötta vid kommersiella tävlingar. Vid behov och efter möjlighet bistå vid av bolaget (ÅG&CC) arrangerade tävlingar.
- Ansvara för att tävlingsrelaterat material håller godtagbar kvalitet.
- TK ska ha en aktiv roll i arbetet med att hjälpa klubbens medlemmar att förbättra sina regelkunskaper.
- TK ska också bistå i frågor som rör handicap.

Tävlingsprogram
TK ansvarar tillsammans med KC för att det totala tävlingsprogrammet blir balanserat vad gäller kommersiella tävlingar, klubbtävlingar och förbundstävlingar. Det ska även finnas en balans i tänkta deltagare allt från nybörjare till avancerade (låghandikappade) spelare.

Lokala regler
Tävlingskommittén ansvarar tillsammans med bankommittén för att lokala regler är aktuella samt stämmer överens med banmarkeringar och banguider.
För tävlingar med ansvariga från förbund ansvarar dessa för att lokala regler är uppdaterade

Regelhantering
Tävlingskommittén ansvarar för att hantera anmälningar mot brott av regler som är av allmän karaktär till exempel säkerhetsproblem, uppträdandefrågor etc.

Övrigt
Tävlingskommittén ansvarar för att tävlingar genomförs så att ekonomin balanserar och, om möjligt, ger ett överskott till klubbekonomin.

Tävlingskommittén ska utreda möjligheten att få till en starter-bod alternativt ett permanent starter-tält vid första tee. Utförande och ekonomi (finansiering) diskuteras.