Scorekort

Ny Indexering 2023

Till denna säsong har Index ändrats för hål 10,11,12,13,14,15 efter SGF´s regler för hur det får och bör vara.
Detta tillsammans med ett exemplariskt jobb från Björn som samlat in en stor mängd data som ligger till grund för beslutet. 

Har varit lite blandat med scorekorten till en början av säsongen där det legat kvar det gamla indexet men detta är nu åtgärdat.
Scorekorten är det som gäller vid spel, trots att några skyltar där ute säger något annat. Skyltarna uppdateras snarast möjligt så att det inte skall ske någon förvirring.

Spela smart, Svinga lugnt