Tävlingsregler

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB

1. TÄVLINGSREGLER. 

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på receptionsdisken. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8 

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna. Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset. Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm. Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b. 

1.3 Paus Regel 6-8

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar.  

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

2. VILLKOR FÖR TÄVLING 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på receptionsdisken Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Anmälan till tävling 

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från start utan giltig anledning debiteras dubbel anmälningsavgift samt rapporteras till spelares hemmaklubbs styrelse för eventuell disciplinär åtgärd.

2.2 Handicapklasser 

Vid färre än 5 anmälda spelare i singel eller 2 anmälda lag i en klass kan den slås ihop med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.3 Prisutdelning 

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 

2.4 Scorekortsinlämning Regel 6-6

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lagt sitt scorekort i brevlådan märkt "Scorekort" vid receptionen, eller lämnats till tävlingsansvarig.

2.5 Särskiljning i slagspel  

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger

Särskiljning, används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "playoff hål för hål" med start på hål 9 eller10. Startordningen ”lottas”.  Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

2.6 Tee i handicaptävlingar Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från tee 47 (röd tee) och alla herrar spela från tee 57 (gul tee). Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

Våra Partners