LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR ÅDA Golf & Country Club

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet, i receptionen och på hemsidan under fliken banan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  1. Banans gräns markeras av viltstängsel eller vita pinnar.
 1. Pliktområden (Regel 17)
  1. Hål 3: Det röda pliktområdet till vänster om hål 3 är oändligt.
  2. Hål 5: Det röda pliktområdet på vänster sida är som bara är utmärkt på en sida är oändligt.
  3. Hål 7: Det röda pliktområdet som omger greenområdet på hål 7 är oändligt.
  4. Hål 8: Det röda pliktområdet till höger om green 8 som är definierat på en sida är oändligt.
  5. Hål 15: Det röda pliktområdet på vänster sida på hål 15 som bara är definierat på en sida är oändligt. (från Tee till krönet på fairway)
  6. Hål 17: De två skogsdungar som markeras som röda pliktområden på hål 17 är bara markerade på en sida och gäller hela skogsdungarna.
  7. Hål 18: Det vänstra pliktområdet på hål 18 är oändligt.
 1. Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen (B E-12)

När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2)17.1d(2)19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns).

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdetvare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.

 1. Green (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

           b) Oflyttbara tillverkade föremål

           1. Avståndsmarkeringar till centrum av green är oflyttbara hindrande föremål.
           2. Samtliga belagda vägar och stigar betraktas som oflyttbara tillverkade föremål. Grässträngen till vänster om vägen på hål 12                         tillhör vägen. Grässträngen längst staketet till vänster om vägen på hål 13 tillhör vägen.
           3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har                       samma status som det tillverkade föremålet.

      6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
          a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

          1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att                          signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler                    (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

              Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Beslutade av Åda Golf & Country Club 2022