MGC

 

Herr

Herrsektionens verksamhet syftar till att tillvarata och utveckla medlemmarnas förmåga och intresse som golfspelare. Sektionen ska arrangera tävlingar och se till att medlemmar på alla handicapnivåer erbjuds möjlighet att utöva golfspel i tävlingsform efter sina egna förutsättningar.

 

mgc1mgc2