Vår fantastiska bana

Golf Digest har rankat Åda till tredje bästa bana i Sörmland. Golfbanan är beläget mitt i Åda Säteris före detta vilthägn som tidigare haft uppfödning vildsvin, kronhjort, dovhjort och mufflonfår. Bli inte förvånad om du ser några av dessa djur ute på golfbanan när du är ute och spelar. Chansen att du ska se vildsvin på banan har vi dock tagit bort genom att sätta upp ett staket runt banan.

 

Green 6 träd

Bankaraktär

Skogs & Parkbana, omgiven av en vacker löv och barrskog med vatten som kommer i spel på 10 av hålen.
Samtliga tees är av gräs.

Våra grässorter:

Greener – krypven (Cato+Bueno+Providence)
Tee, Fairway & Ruffar – rödsvingel, ängsgröe, rajgräs.

Banarkitekt

Rolf Collijn, banan blev spelklar år 2003

Tee 10

Banlängd:
Tee 61 – 6026 m
Tee 57 – 5564 m
Tee 51 – 5172 m
Tee 47 – 4694 m
Tee 39 – 3966 m

Par: 72

slopedamslppeherr