2

Par
3
Index
15
61
161m
57
148m
51
113m
47
113m
39
104m

2

Par
3
Index
15
61
161m
57
148m
51
113m
47
113m
39
104m

Hålbeskrivning

Hål 2 - THE GREEN

Vackert hål. Stor green. Ta helst en klubba mer då hindren i form av bunkrar och vatten ligger kort om green. Ofta en bra tummregel när det gäller korthål.